Erkenning – uznanie ojcostwa

by Położna Agata
2 293 wyświetleń

Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim bądź zarejestrowanym związku partnerskim, biologiczny ojciec Twojego dziecka nie jest automatycznie oficjalnym ojcem. Aby tak się stało, musi uznać ojcostwo.

Co to jest erkenning?

Erkenning to uznanie ojcostwa, od czasownika erkennen czyli przyjąć, zaakceptować, potwierdzić, przyznać się.

Uznanie ojcostwa oznacza więc, że mężczyzna, który nie jest Twoim mężem bądź zarejestrowanym partnerem oficjalnie oświadcza, że jest ojcem Twojego dziecka.

Kiedy ojciec może uznać swoje dziecko?

 1. W czasie ciąży. Jest to najlepszy moment na uznanie ojcostwa przez Twojego partnera. Musisz być przy tym obecna. Uznanie ojcostwa w czasie ciąży można dokonać w Urzędzie Gminy, w której mieszkasz.
 2. Przy zgłoszeniu urodzenia dziecka. Jeżeli uznanie dziecka nie nastąpiło w czasie ciąży, do Urzędu Gminy, w którym urodziło się dziecko musicie się udać oboje. Ponieważ zgłoszenie urodzenia dziecka musi nastąpić w ciągu 3 dni po porodzie, może to być dla Ciebie trudne.
 3. W dowolnym momencie po urodzeniu się dziecka. Jeśli ojciec nie uznał dziecka w czasie ciąży lub podczas zgłoszenia urodzenia dziecka, może to zrobić również później. Sporządzany jest odrębny akt, w którym mężczyzna jest uznawany za oficjalnego ojca dziecka. Jeżeli dziecko ma ukończone 12 lat, będzie konieczna również jego zgoda, a jeżeli 16 lat tylko jego zgoda.

Jakie kryteria musi spełnić ojciec, aby uznać ojcostwo?

 • musi być w wieku co najmniej 16 lat
 • ma Twoje pisemne pozwolenie (jeśli jest to Wasze pierwsze dziecko, musisz osobiście być obecna przy uznaniu ojcostwa)
 • nie może być Twoim krewnym
 • musi osobiście się udać do Urzędu Stanu Cywilnego (przy Urzędzie Gminy)
 • musi okazać ważny dowód tożsamości
 • jeżeli ojciec znajduje się pod opieką prawną kuratora (curatele), musi uzyskać zgodę sądu

Curatele to opieka prawna kuratora nad osobą ubezwłasnowolnioną z powodu zaburzeń fizycznych lub psychicznych, bądź nadużywania alkoholu lub narkotyków.

Ile kosztuje uznanie ojcostwa?

Urzędnik Stanu Cywilnego sporządzi erkenningsakte, czyli zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa. To jest bezpłatne. Jednak, aby otrzymać odpis aktu, będziesz musiała za niego zapłacić. Jest to koszt około kilkunastu euro. W Urzędzie Gminy otrzymasz więcej informacji na ten temat.

Prawa i obowiązki wynikające z uznania ojcostwa

 • pomiędzy Tobą a Twoim dzieckiem powstaje więź prawna (prawo rodzinne)
 • masz obowiązek utrzymywania dziecka (obowiązek alimentacyjny), dopóki nie skończy ono 21 lat
 • masz prawo do kontaktu, informacji o ważnych wydarzeniach dotyczących dziecka i konsultacji na jego temat, nawet po rozstaniu się z matką dziecka
 • dziecko może po Tobie dziedziczyć
 • w momencie uznawania ojcostwa razem z partnerką wybieracie nazwisko dla Waszego dziecka
 • dziecko może otrzymać Twoje obywatelstwo

Uznanie ojcostwa a władza rodzicielska

W Holandii uznanie ojcostwa nie jest równoznaczne z otrzymaniem władzy rodzicielskiej (ouderlijk gezag). W celu uzyskania władzy rodzicielskiej należy złożyć osobny wniosek w rejestrze sądowym.

Wpis powstał na podstawie informacji zamieszczonych na stronie de Verloskundige (KNOV) i Rijksoverheid, na której znajdziesz więcej szczegółowych informacji na ten temat.

Z pewnością spodoba Ci się także...

Napisz komentarz

Oświadczam, że akceptuję postanowienia zawarte w polityce prywatności.

Zaparz sobie dobrą kawę, ciasteczka zapewnia położna. 🍪 Mniam! Przeczytaj skład ciasteczek.

🍪